S rešpektom k deťom

23. novembra 2023

Trinity Hotels & Resorts to nie sú len animácie, skákajúci maskoti a nekončiaca zábava. No dobre, zábava to síce je, ale skrýva sa za tým omnoho viac. 

Deti sú veľmi tvárne bytosti- všetko, čo zažijú na ne veľmi vplýva. A my to rešpektujeme. Preto jednotlivé aktivity tvoríme tak, aby sme deti nielen zabavili, ale ich aj niečo naučili a rozvíjali ich potenciál. Naši maskoti, Kamaráti z Trinity, tiež nie sú len veľkými milými plyšákmi. Sú to kamaráti detí a majú na ne veľký vplyv. Aj preto sme im dali moderné povolania, s ktorými sa deti dokážu stotožniť. Čľupko je plavčík, Vlnka učiteľka, Ozvenka speváčka, Skalko horský vodca, Kopko kuchár a Svetluška influencerka. Práve cez tieto povolania ich maskoti učia mnohým zručnostiam. 

Rovnaký význam majú ich koncerty- nie je to len o chytľavej pesničke. Naša moderátorka Nitka, ktorá sprevádza Kamarátov na všetkých koncertoch, s deťmi komunikuje, zapája ich do koncertu, učí ich choreografiu k pesničkám a vyzýva aby sa zapojili.

Gestá našich maskotov sa nám dospelým možno zdajú jednoduché, ale je za tým celá veda. Ak ste sa nad tým ešte nezamysleli, prezradíme vám tú vedu za tým. Naši maskoti nerozprávajú, ale komunikujú iba gestami práve preto, že to je deťom najbližšie. Komunikácia cez gestá a dotyky. Naši animátori a maskoti tak musia veľmi dobre ovládať neverbálnu komunikáciu voči deťom a v tejto oblasti sú preto aj školení detskou psychologičkou. Vďaka tomu vedia nielen ako sa k deťom priblížiť, získať si ich priazeň, ale aj ako zvládať náročnejšie situácie s deťmi, ktoré sa cudzích a nových vecí možno boja, ktoré sa nechcú ísť hrať či sa zapojiť do aktivít.

Tento prístup k výchove je všeobecne pomerne nový a množstvo rodičov sa s ním len zoznamuje. Práve u nás sa môžete dozvedieť viac a získať odpovede na mnohé otázky, ktoré rodičov každodenne trápia a na ktoré vám odpovie certifikovaný odborník. 

No a ak sa už vy sami o rešpektujúce rodičovstvo pokúšate a máte obavy zveriť svoje dieťa do iných rúk, práve z dôvodu, že neviete ako s ním budú jednať- u nás sa báť nemusíte. Vašim deťom sa venuje tím profesionálne vyškolených animátorov, ktorí sú školení práve detskou psychologičkou a sú pripravení zvládať najrôznejšie situácie a pritom dodržiavať rešpektujúcu komunikáciu. Pretože sme babyfriendly- a to pre nás neznamená len detský kútik a zábavný program, ale že sme skutočnými kamarátmi vašich detí.

Citlivým prístupom s nimi vedia naši maskoti aj animátori komunikovať, čo je základom rešpektujúcej komunikácie s deťmi, ktorú v našej sieti babyfriendly hotelov presadzujeme. 

Aj preto spolupracujeme s detskou psychologičkou a v našich hoteloch sme pre vás usporiadali diskusie na tému rešpektujúceho rodičovstva. Pre tých, ktorým je tento pojem cudzí, rešpektujúce rodičovstvo je novodobý prístup k výchove dieťaťa. Je o dobrom vzťahu rodiča s dieťaťom, ktorý umožní, aby z neho vyrástol človek s pozitívnymi hodnotami, o ktorých nepochybuje. Rodičovstvo s rešpektom a úctou k dieťaťu postavené na základoch pozitívneho rodičovstva znamená vytvorenie dobrého vzťahu s dieťaťom, štruktúry a rutiny/pravidiel, postojov a hodnôt.